Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter bostadsrätter i föreningens hus till föreningens medlemmar. Bostäderna upplåtes med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.

Trots att en bostadsrättsföreningen inte har ett vinstsyfte så är det av yttersta vikt att bostadsrättsföreningen sköts på bästa möjliga sätt både underhållsmässigt och ekonomiskt eftersom det i längden leder till lägre månadsavgifter och högre boendestandard för medlemmarna.

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningen äger bostadsrätterna

Som bostadsrättsinnehavare äger man inte sin bostad. Man äger bara nyttjanderätten till bostaden. Det innebär att om bostadsrättsföreningen skulle gå i konkurs kan man förlora sin bostad och bli utan kompensation.

Äger bostadsrättsföreningen marken som föreningens hus står på?

Vissa föreningar äger inte marken som föreningens hus står på. De arrenderar (hyr) istället marken och måste då betala en arrendeavgift till markägaren varje år. Denna avgift kan öka så håll koll på detta om du skall köpa en bostadsrätt i en förening som inte äger marken.

Styrelse

Medlemmarna skall utse en styrelse som ser till att föreningen förvaltas ekonomiskt och att underhållet av föreningens hus och fastighet sköts.

Stadgar

När en bostadsrättsförening bildas skall stadgar upprättas. De styr hur föreningen skall förvaltas och styras.

Medlemmar

Medlemmarna kan lite förenklat ses som ”delägare” i bostadsrättsföreningen. För att få äga en bostadsrätt i en bostadsrättsförening måste man vara medlem. När man förvärvar en bostadsrätt skall en medlemskapsansökan skickas in till föreningen och inte förrän ansökan är godkänd kan förvärvet slutföras och bostadsrätten tillträdas.

Ikano förklarar hur en bostadsrättsförening fungerar

Tips:
Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året? Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:
1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.
2. Lendo.se – jämför räntor på lånelöften & bolån hos ett stort antal banker med en enda ansökan.

Båda tjänsterna är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Foto av författare
Joakim har arbetat som fastighetsmäklare i ca 10 år och har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Han vill via sina guider förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostäder.

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5C
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780