Rot-avdraget

Rot-avdrag är en skattereduktion som privatpersoner kan utnyttja när de har haft vissa arbeten som utförts i hemmet.

Vilka arbeten som rot-avdraget täcker bestäms av ”rot” – dvs renovering, ombyggnad, och tillbyggnad. Det är kort sagt olika typer av renoveringsarbeten. Avdraget gäller enbart vid dessa renoveringsarbeten, och inte i samband med nybyggnation.

Du kan därmed inte använda dig av rot-avdrag om du köpt en tomt som du bygger ett nytt hus på. Men om du däremot har ett äldre hus som du vill rusta upp kan du vara berättigad till att utnyttja rot-avdrag.

Väljer du att använda rot-avdrag måste du både äga och bo (eller bo i anslutning till) i den byggnad du vill renovera.

Hur stor summa gäller rot-avdraget?

Rot-avdraget får omfatta tjänster till ett totalt värde om 50 000 kronor per person och år.

På arbetskostnaden dras sedan 30 procent av, vilket vid maxbeloppet 50 000 kronor skulle ge ett avdrag på 15 000 kronor.

Avdraget är sammanslaget med rutavdraget, vilket betyder att den gemensamma summan från dessa två avdrag inte får överstiga 50 000 kronor.

När gäller inte rot-avdrag?

Det finns vissa situationer då rot-avdrag inte gäller.

  • Om du har hyrt ut ett hus eller en lägenhet kan du inte använda rot-avdraget under den tiden. Oavsett om det är en kortare uthyrning. Du måste vara skriven på adressen själv. Annars kan du inte använda rot-avdrag.
  • Du kan heller inte ansöka om rot-avdrag om du inte äger bostaden som arbetet ska utföras på. Rot-avdrag kan endast beviljas då du själv är skriven på adressen samtidigt som du äger den bostad som arbetet ska utföras på.
  • Du får inte heller använda dig av ett byggbolag som ägs av någon närstående till dig. Om du själv har ett byggbolag får du heller inte använda detta bolag. Inga företag som du själv är delägare i får utföra arbetet om du vill utnyttja rot-avdraget. 

Rot-avdrag på engelska

ROT tax deduction

Foto av författare
Joakim har arbetat som fastighetsmäklare i ca 10 år och har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Han vill via sina guider förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostäder.

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5C
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780