Fastighetsmäklare

Vad gör en fastighetsmäklare egentligen? Springer runt och gör affärer? Många skulle nog bli förvånade över mäkleriets omfattning eftersom stora delar av arbetsuppgifterna sker på mäklarens kontor och inte ute på visningar. De flesta vet vad en mäklare ÄR, men inte vad en mäklare GÖR.

Krav för att få arbeta som mäklare

fastighetsmäklare

Kraven för att få arbeta som mäklare är höga. En fastighetsmäklare har ett stort ansvar gentemot myndigheter som regelbundet granskar arbetet för att mäklaren ska följa lagar och regler. Detta styrs av fastighetsmäklarlagen som är en lång regelbok, men detta är inte den enda regelboken som mäklaren måste följa. Det finns också en ”regelbok” som ger en riktning för hur mäklaren ska uppträda och agera inom sitt jobb, det vill säga agera under ”god fastighetsmäklarsed”.

För att få licens som mäklare behöver du först utbilda dig på högskola och uppnå ett visst antal högskolepoäng. Samtliga aktiva mäklare behöver vara registrerade samt erlägga årsavgift för sin licens.

Arbetsuppgifter

En fastighetsmäklare är en slags horisontell funktion som löper genom alla verksamhetsområden och har kontakt med alla parter i en fastighetsaffär. Mäklaren hjälper till att sälja allt ifrån kommersiella fastigheter till alla typer av bostäder, de flesta mäklarna väljer dock att rikta in sig mot ett specifikt segment. Mäklaren ska förmedla kontakter mellan köpare och säljare, förstå marknaden, sköta förhandlingar mellan dessa parter samt upprätta kontrakt. Man ska också kunna ge råd till parterna, ge upplysningar samt återge vad som gäller enligt lag. Mäklaren har också en kontrollfunktion såtillvida att man ska kontrollera ägarförhållanden, se efter om det finns inteckningar och ta fram en skriftlig fastighetsbeskrivning där den potentiella köparens boendekostnader ska anges.

Det som vi oftast förknippar med mäkleriet – annonsering och visningar – är naturligtvis också mäklarens uppgift. Mäklare är oftast specialiserade på olika geografiska områden som de då känner till mycket väl, men de kan också vara specialister olika typer av bostäder, exempelvis bostadsrätter eller villor.

Fastighetsmäklaren är som en spindel i nätet. Målet är att ”gifta ihop” säljare och köpare och se till att det blir affär. När detta sker byter bostaden, eller fastigheten, ägare. Mäklaren ska vara expert på sitt område, och köpare samt säljare ska kunna känna sig trygga.

Planerar du att sälja en bostad?
Hittamäklare.se
 hjälper dig att samla in offerter och jämföra de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Affären

Mäklarens uppgift är att skapa förutsättningar för en bostadsaffär och sedan bistå för att den genomförs. Mäklare arbetar lite olika med detta, här följer ett exempel på i vilken ordning en mäklare kan utföra de olika momenten inom bostadsförmedling:

 • Besök i bostaden – värdering
 • Tips och råd till säljaren om förbättringar inför försäljningen
 • Förmedlar kontakter med professionell fotograf och eventuellt stylingfirma
 • Hämtar in all dokumentation om bostaden inför försäljningen
 • Skapar annonser och material för att marknadsföra bostaden
 • Utför en marknadsplan och en process för alla säljmoment
 • Ser till att annonser publiceras i valda media
 • Gå igenom listor, intressenter och kontaktar potentiella spekulanter
 • Finns tillgänglig för att svara på frågor angående bostaden
 • Ansvarar för visningar och extravisningar
 • Återkopplar till spekulanter som besökt visningarna
 • Handhavande av budgivningen
 • Sköter om förhandlingen av affärsvillkor mellan säljare och köpare
 • Utför kontroll av köparens ekonomi för att undvika broms i affären
 • Håller i kontraktsskrivning och upprättande av samtlig dokumentation
 • Ser till att handpenning utbetalas – tillhandahåller en trygg deponeringsfunktion
 • Ansvarar för kontakter, bokning med bank, myndigheter, eventuell bostadsrättsförening
 • Ansvarar för tillträde av bostad
 • Dokumentation och arkivering av bostadsaffären i säkert arkiv

Hur utbildar man sig till mäklare?

Är du redo att ge dig på ett spännande och krävande yrke? Om du vill bli fastighetsmäklare behöver du ha både utbildning och praktik. Den teoretiska utbildning du måste ha ska vara på högskolenivå inom fastighetsförmedling, civilrättsligt område, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomiskt område, byggnadstekniskt område och fastighetsvärdering.

Du kan utbilda dig inom universitet eller högskola i offentlig regi eller hos enskild utbildningssamordnare som innehar tillståndet för utfärdande av examina i dessa ämnen. Om du studerar vid exempelvis yrkeshögskola behöver du får dessa kurser godkända som vid universitetet eller högskolan för att du ska kunna registreras som mäklare. Det går alltså inte att bli mäklare enbart genom en yrkeshögskola. Högskoleutbildningen består av 120 högskolepoäng, dessa ska uppnås vilket är minimikravet för mäklare.

Här följer några hållpunkter att känna till:

 • 2 års högskoleutbildning på heltid
 • Du får ej ha näringsförbud
 • Det krävs 10 veckors praktik under pågående utbildning
 • Fastighetsmäklarens arbete överses av fastighetsmäklarinspektionen
 • Mäkleriet utförs under lag
 • Det krävs att mäklaren har en ansvarsförsäkring
 • Mäklaren ska betala en årlig avgift på 3250 kronor till FMI (Fastighetsmäklarinspektionen)
 • Lönen är för det mesta 100% provisionsbaserad

Det är olagligt att förmedla bostäder och ge sig ut för att vara fastighetsmäklare om du inte är registrerad och har licens som mäklare. Som mäklare ska man antingen vara egen företagare eller anställd hos en mäklarfirma.

Konkurrerar mäklare med varandra?

Konkurrens finns i alla branscher, så även inom mäkleriet och här kan det bli tufft. Nya och gamla mäklarbyråer och mäklare slåss om de säljobjekt som ska exponeras varje år. I detta fall kan konkurrensen vara positiv eftersom mäklare som inte håller den kvalitet som behövs helt enkelt rensas ut – det blir en slags självsanering av mäklarbranschen. Statistik påvisar att 25% av nyregistrerade mäklare slutar inom yrket före 1 års tid, efter 2 år är det 50% som har lämnat branschen. Konkurrensen är hård, men för en skicklig mäklare finns det pengar att tjäna.

Hur ser konkurrensen ut då?

Den finns mestadels på individnivå och inte mellan mäklarfirmornas profil utåt. När tjänster som erbjuds är relativt likriktade övergår det medel man konkurrerar med till att bli det som den specifika mäklaren kan tillföra. Mycket handlar om personlighet, arbetssätt och hur man ”synkar” med säljaren. Erfarenhet och arvode spelar också in, men personligheten är enormt betydelsefull.

Vad tjänar en fastighetsmäklare?

Medellönen för en fastighetsmäklare enligt Ratsits lönestatistik år 2021 låg på 41 600 kronor. Samma siffra män och kvinnor uppdelat ger 45 900 kronor för männen och 37 100 kronor för kvinnorna. Prognosen säger ”hård konkurrens”, men betänk dock att en driven och skicklig mäklare har stora möjligheter.

Som mäklare arbetar man mestadels helt utan fast lön, vilket innebär att den lön man får baseras på hur mycket man säljer – detta kan innebär att om man väljer att åtaga sig färre uppdrag får man förstås mindre betalt. Säljer du inga bostäder får du en månadslön på 0 kronor. Det vanligaste förhållandet är att mäklaren tar in 23-30% av mäklarföretagets intäkter. Resterande belopp behöver gå till marknadsföring och andra fasta kostnader.

Eftersom flera mäklare slutar inom 1-2 år lämnas manegen öppen för de som är riktigt drivna och framgångsrika. Dessa mäklare är socialt drivna och framgångsrika på individplanet. De kan utan vidare tjäna mellan 50 000 och 200 000 kronor per månad. I snitt säljer en mäklare ungefär 30-50 bostadsrätter per år eller cirka 25-30 fastigheter (hus) under ett verksamt år.

Planerar du att sälja en bostad?
Hittamäklare.se
 hjälper dig att samla in offerter och jämföra de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Foto av författare
Joakim har arbetat som fastighetsmäklare i ca 10 år och har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Han vill via sina guider förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostäder.

Lämna en kommentar

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5C
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780