Köpekontrakt

När budgivningen på en fastighet är klar är det dags för köpare och säljare att underteckna köpekontraktet. Först när köpare och säljare har skrivit på ett juridiskt bindande köpekontrakt är affären i lås – innan dess är köparen inte bunden till det lagda budet och kan dra sig ur när som helst. Det är därför viktigt att underteckna köpekontraktet så snart som möjligt efter budgivningen.

När affären gäller en bostadsrätt heter avtalet istället överlåtelseavtal.

Köpekontraktets innehåll

köpekontrakt

Ett köpekontrakt behöver innehålla ett antal lagstadgade delar för att vara giltigt, det behöver också vara skriftligt. Nedanstående måste finnas med i köpekontraktet enligt lagen:

  • Fastighetsbeteckningen
  • Köpeskillingen (priset)
  • Överlåtelseförklaring som förklarar att ägarskapet överförs
  • Underskrifter av både säljare och köpare
  • Avtalet ska vara skriftligt för att gälla

Köpekontraktet kan förutom de lagstadgade delarna även innehålla punkter som bör vara med. Nedanför följer exempel på punkter som är vanliga att man lägger till:

  • Handpenning – storlek
  • Datum för köparens tillträde
  • Detaljerade personuppgifter för både köpare och säljare

Avtal kan skrivas utan professionell hjälp i en färdig mall, men det är alltid en trygghet att anlita en mäklare eller någon med juridisk kunskap. Detta säkerställer att köpekontraktet är skrivet på rätt sätt och att inga problem uppstår.

Tips:
Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året? Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:
1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.
2. Lendo.se – jämför räntor på lånelöften & bolån hos ett stort antal banker med en enda ansökan.

Båda tjänsterna är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Vad är svävarvillkor i ett köpekontrakt?

Svävarvillkor ger en part rätt att avbryta affären under vissa förutsättningar. Affären kan innehålla punkter för vissa villkor som ska genomföras eller uppfyllas vid en viss tidpunkt. Om detta inte införlivas har motparten rätt att avbryta affären.

Ett av de vanligaste exemplen på ett svävarvillkor i ett köpekontrakt är besiktningsvillkoret. Detta villkor ger köparen rätt att besiktiga bostaden och möjligheten att dra sig ur affären om något oväntat dyker upp vid besiktningen.

Ett annat exempel är försäljningsvillkoret. Det ger köparen rätt att försöka få sin nuvarande bostad såld innan kontraktet blir bindande. Om köparen inte får sålt sin nuvarande bostad har köparen rätt att dra sig ur affären.

Var tydlig i alla detaljer i kontraktet, även småsaker då det kan vara dessa som ställer till problem om det uppstår en tvist. Tydlighet är mycket viktigt, och om du behöver upprätta ett mer omfattande köpekontrakt är det tryggare att anlita en mäklare eller jurist. På så sätt undviker du att villkor och paragrafer blir felaktigt formulerade.

Köpebrevet – ett kvitto

Man kan säga att köpebrevet är ditt kvitto på att fastighetsaffären är slutförd. Köpekontraktet och köpebrevet är alltså olika saker. Köpekontraktet är själva avtalet. Köpebrevet är inget avtal – det är ditt kvitto på att affären är klar och att bostaden är betald.

Köpebrevet undertecknas när återstående köpeskilling betalas, det vill säga när fastigheten slutbetalas och tillträds av köparen. När detta är utfört skall köpebrevet (eller köpekontraktet) skickas in till Lantmäteriet tillsammans med en lagfartsansökan så att den nya ägaren kan registreras som lagfaren ägare.

Foto av författare
Joakim har arbetat som fastighetsmäklare i ca 10 år och har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Han vill via sina guider förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostäder.

Lämna en kommentar

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5C
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780