Lägenhetsregister bostadsrättsförening

Bostadsrättslagen reglerar bostadsrättsföreningens förehavanden. Föreningen är enligt lag skyldig att hålla två olika register, ett för medlemmar och ett för lägenheterna. I de fall föreningen inte uppfyller kravet med dubbla register kan den som ska ansvara för registreringen dömas till böter. Orsak spelar ingen roll, det kan vara oaktsamhet, okunskap, slarv eller uppsåt – likväl kan man dömas enligt lagstiftningen.

Medlemsregistret

Lägenhetsregister bostadsrätt - medlemsregister

I medlemsregistret ska medlemmens namn, postadress samt bostadsrätt som medlemmen innehar anges. Alla kan ta del av registret då detta är en offentlig handling. ”Ta del” i detta sammanhang betyder inte att bostadsrättsföreningen styrelse tvingas lämna ut kopior på hela registret – den som önskar informera sig kan däremot inbjudas att titta på registret på dator eller papper. Viss försiktighet iakttages när det gäller att skicka runt registret då det kan missbrukas i kommersiella syften vilket styrelsen inte kan samverka med. Det kan också finnas medlemmar som inte vill att deras uppgifter ska spridas för vinden.

En knepig fråga är hur man behandlar en medlem med skyddad identitet. Regelverket för skyddade identiteter berör främst myndigheter. Eftersom en bostadsrättsförening är en privat juridisk person omfattas den inte av detta, vilket i slutändan betyder att man helt enkelt är skyldig enligt lag att lämna ut information om sina medlemmar – även om personen ifråga har skyddad identitet.

Hur kan man lösa detta?
Om medlemmen löper risk för fara kan man som förening tänka över ifall man möjligen ska ange ett fiktivt namn i registret då det inte finns lagstiftning på plats för att reglera detta.

Tips:
Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året? Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:
1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.
2. Lendo.se – jämför räntor på lånelöften & bolån hos ett stort antal banker med en enda ansökan.

Båda tjänsterna är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregister bostadsrättsförening

I lägenhetsregistret återfinns uppgifterna om lägenheten såsom beteckning, rumsanatal, placering i fastigheten och information om övriga utrymmen tillhörande lägenheten. Datum för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska planen ska också finnas med. En notering ska påvisa bostadsrättsinnehavarens namn samt insats för lägenheten. Varje förändring som exempelvis pantbrev ska noteras och kopior på överlåtelseavtalet behöver finnas med i förteckningen. Nya ägare och medlemmar i föreningen måste registreras per omgående.

Lägenhetsregistret är viktigt i första hand för att banken ska få en översikt över panter och det ekonomiska läget. Även en ny köpare som söker sig till föreningen ska kunna känna sig trygg att det råder ordning och professionalitet. Om någon skulle slarva med registret kan det uppstå konsekvenser och om dessa är långtgående kan det betyda att föreningen får betala skadestånd till både bank och köpare av bostadsrätterna.

Bostadsrättsföreningen är inte skyldig att ange antalet kvadratmeter för lägenheterna i registret, det finns ofta en befintlig uppgift som kanske inte direkt grundar sig i en nyligen utförd reell mätning. Ibland vill mäklare ha den exakta uppgiften, men detta är alltså inget som föreningen är skyldiga att ge. Att man är oense om en bostadsrätts exakta storlek händer ibland eftersom en försäljning med ett felaktigt angivet kvadratmeterantal kan leda till att delar av köpeskillingen måste återbetalas.

Om föreningen väljer att lämna ut uppgifter om en bostads storlek är det viktigt att veta att de inte har någon som helst skyldighet att garantera att den kvadratmeteryta som de anger stämmer. Ingen kan därmed rikta ett skadeståndskrav till föreningen om man i efterhand skulle upptäcka att det är föreningen som är källan till en felaktig uppgift om lägenhetens storlek.

Den enda som kan begära att erhålla ett utdrag ur lägenhetsförteckningen är lägenhetsinnehavaren. Om en medlem väljer att sälja bostaden och ger uppdraget till en mäklare innebär ett sådant uppdragsavtal att även mäklaren har rätt att begära utdrag ur registret. Mäklaren ska då styrka till bostadsrättsföreningen att ett sådant uppdragsavtal föreligger. Om detta inte kan göra ska föreningen inte göra något utdrag ur registret för mäklarens räkning.

Föreningens lägenhetsregister innehåller följande uppgifter per bostadsrätt:

  • Bostadsrättsinnehavarens namn
  • Insatsen
  • Eventuella pantförskrivningar
  • Kopia på överlåtelseavtalet/upplåtelseavtalet
  • Lägenhetens nummer
  • Lägenhetens belägenhet i fastigheten
  • Antal rum i lägenheten
  • De utrymmen som tillhör lägenheten
  • Datum för registrering av den ekonomiska planen

Det är viktigt att föreningen håller koll på vem som äger vilken bostadsrätt och, som vi nämnde tidigare, omedelbart noterar förändringar. Om föreningen väljer att anlita support med förvaltning av exempelvis Riksbyggen eller HSB handhar förvaltaren lägenhetsregistret.

Glöm ej de tips vi nämner ovan:
Använd gratistjänsterna nedan för att undvika att betala onödigt mycket till banken och till mäklaren.
1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda när du förhandlar om arvodet med den mäklare du vill anlita.
2. Lånekoll.se – Jämför räntor på lånelöften, bolån & privatlån hos upp till 40 st banker med en enda ansökan.

Bägge tjänsterna är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in ansökan.

Foto av författare
Joakim har arbetat som fastighetsmäklare i ca 10 år och har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Han vill via sina guider förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostäder.

Lämna en kommentar

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5C
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780