Lagfart – info & kostnad

Om du köper en fastighet måste du bli ”lagfaren ägare” till den. När du är lagfaren ägare är du officiellt och juridiskt registrerad som ägare hos Lantmäteriet.

Banken brukar sköta lagfartsansökan åt dig men du kan även göra det själv på Lantmäteriet.se.

Kostnad

Lagfart

Lantmäteriet sköter hela lagfartshanteringen, men banken eller din kreditgivare hjälper dig att ansöka.

Lagfartens kostnad är 1,5 % av bostadspriset, det tillkommer en avgift på 825 kronor. Som exempel innebär detta att om du köper en bostad för 1 miljon kronor ska du betala 1,5 % av 1 000 000 kronor + 825 kr – vilket tillsammans blir 15 825 kronor för att erhålla lagfart.

De 1,5 % som du erlägger för lagfarten är en så kallad stämpelskatt. Den ska erläggas när ansökan för lagfart är färdigbehandlad vilket blir 4-8 veckor efter tillträde.

I det fall taxeringsvärdet skulle vara högre än köpeskillingen beräknar man lagfartens kostnad på taxeringsvärde istället.

Planerar du att köpa bostad?
Helst skall du ha ett lånelöfte klart redan innan du går på visning. En hemsida som vi upplever är väldigt duktiga på lånelöften och erbjuder väldigt fördelaktiga räntor är Lendo.se. De kan även hjälpa dig med att förhandla ner räntan på befintliga lån.

Lendo jämför bolån och lånelöften hos flera olika banker åt dig med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Vid arv och bodelning

Vid arv eller bodelning slipper man stämpelskatten. Man behöver då endast betala expeditionsavgiften på 825 kronor.

  • Utöver lagfart kan det även tillkomma kostnader för pantbrev när du köper bostad. Läs vår: artikel om pantbrev

Mer info om vad en lagfart är

Inom tre månader från upprättande av handling som är grund till ditt förvärv av fastigheten ska du ansöka om lagfart till inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet. Detta styrs av 20:e kapitlet §2 i jordabalken. Förvärv betyder att äganderätten övergår till annan, och handlingen kallas för ”fångeshandling”. Upprättande avser den dag handlingen undertecknades. Det kan finnas vissa undantag från regeln om tre månader, dessa beskrivs i jordabalken.

Exempel på förvärv och fångeshandling:

  • Köp – Köpekontrakt
  • Gåva – Gåvobrev
  • Arv – Arvskifteshandling

Ett vanligt undantag är dödsbo som inte behöver söka lagfart om det inte är så att dödsboet planerar att överlåta fastigheten. För en part som redan står med som ägare behöver man inte heller söka lagfart.

Vad händer om du glömmer att söka lagfart?

Om du inte söker lagfart kan du föreläggas att göra detta och du kan bli tvingad att betala vite (böter). Detta betyder att en domstol eller en myndighet kan ålägga dig att betala ett penningbelopp för att du inte följt myndighetens riktlinjer.

Fastighetsregistret

I fastighetsregistret kan du hitta både aktuella och historiska uppgifter på nuvarande ägare och de som tidigare varit lagfarna ägaren till bostaden. Äganderätten övergår inte automatiskt till ny ägare genom att registreringen ändras, rättsligt giltiga handlingar (exempelvis ett köpekontrakt eller ett gåvobrev) behövs. En granskning görs alltid vid registreringen för att vara säkra på att registret är korrekt. Om en överlåtelse av en fastighet inte uppfyller de krav som ställs kan ansökan avslås eller återgå, den kan också uppskjutas eller helt enkelt förklaras som vilande. Om det finns andra oklarheter eller om fångeshandling saknas kan ett lagfartssammanträde hållas.

Lagfart bostadsrätt

Vid köp av bostadsrätt slipper man lagfarten. Istället skrivs man in i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister. Du slipper därför kostnaden för lagfart. Kostnaden för att skrivas in i lägenhetsregistret ingår i den administrativa kostnaden du betalar till föreningen vid överlåtelsen. Den administrativa kostnaden är oftast runt 1400 – 1500 kr och de skiljer sig mellan olika föreningar om det är säljaren eller köparen som skall betala den. I vissa mindre föreningar har man ingen avgift alls.

Frågor och svar

Måste man söka lagfart?

Ja, annars blir man inte registrerad ägare av fastigheten

Behöver man betala lagfart vid gåva eller arv?

Nej

Vad kostar det att söka lagfart?

I artikeln går vi igenom kostnader och du kan räkna ut kostnaden med vår enkla kalkylator

Tips:
Spara pengar på att få lägre räntekostnader på dina bolån med hjälp av Lånekoll.se. Där jämför du erbjudanden från flera banker med en enda ansökan. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Foto av författare
Joakim har arbetat som fastighetsmäklare i ca 10 år och har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Han vill via sina guider förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostäder.

Lämna en kommentar

Hojjo Sverige AB
Ytterbyvägen 5C
442 30 Kungälv
Org nr: 559122-2780